Расподела места у студентским домовима

У понедељак, 02.12.2013. године у 13 часова на шалтерима у Одсеку за наставу и студентска питања, обавиће се расподела преосталих места у студентским домовима и то прво за групе социјално угрожених студената, па за остале студенте по реду са ранг листе.