Списак студената уписаних на специјалистичке академске студије

Спискови студената уписаних на специјалистичке академске студије:

Биохемијска дијагностика

Биолошки лекови

Индустријска фармација

Козметологија

Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине

Фармакоекономија и фармацеутска легислатива

Фармакотерапија у фармацеутској пракси

Фармација 3 - Пуштање лека у промет

Фармацеутска здравствена заштита

Фармацеутски менаџмент и маркетинг