Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по другом конкурсном року за школску 2013/14 годину

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по другом конкурсном року за школску 2013/14 годину обавиће се 30 и 31.10.2013. године у Одсеку за наставу у времену од 09:30 до 14 часова.


Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично.

Приликом уписа потребно је приложити:

1.    Извод из матичне књиге рођених
2.    Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
3.    Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
4.    Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
5.    Доказ о уплати школарине
6.    Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189.

Ценовник можете преузети овде.

Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису
-    II рата до 1.12.2013. године
-    III рата до 15.02.2014. године
-    IV рата до 30.04.2014. године

Ранг листу можете преузети овде.