Обавезан систематски преглед за студенте прве и треће године

Студенти који су уписали прву и трећу годину студија су у обавези да изврше систематски преглед у просторијама Завода за здравствену заштиту студената у Београду, Крунска 57, превентивни део Службе опште медицине, (соба 1.10, први спрат), сваког радног дана у периоду од 29.10. до 13.11.2012. године и 21.11.2013. до 26.11.2013. Систематски преглед се неће обављати 04.11. и 11.11.2013. године. Студенти поновци наведених година су у обавези да обаве преглед уколико су то пропустили. Студенти су у обавези да понесу индекс и оверену здравствену књижицу. Студенти преко 26 година нису у обавези да обаве систематски преглед. Студенти могу приступити систематском прегледу по распореду који је објављен на вратима амфитеатра број 1.