Упис студената примљених на специјалистичке студије за потребе здравства по Конкурсу за школску 2013/14 годину

За упис на специјалистичке студије за потребе здравства који ће се обавити 28.10.2013. године у времену од 9:00 до 14:30 h, потребна документација је:

-    Плави специјалистички индекс ( може се набавити у скриптарници Факултета)
-    Два обрасца ШВ - 20
-    Две фотографије
-    Извод из матичне књиге родјених

Специјализација почиње даном уписа на Фармацеутски факултет, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализација.

Кандидати који лично сносе трошкове специјализације дужни су да школарину уплате уплатницом на жиро - рачун Факултета број 840-1127666-05, шифра плаћања 189. Школарина за школску 2013/2014. годину износи 200.000,00 рсд и може се уплатити на четири једнаке рате. Прва рата уплаћује се приликом уписа.


Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена.

Ранг листу можете преузети овде.