Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2013/14 годину

Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2013/14 годину, обавиће се у периоду од 29.10.2013. до 31.10.2013. године у времену од 09,30 до 14,00 часова, по следећем распореду:

29.10.2013. године од редног броја 1 до 14 на ранг листи
30.10.2013. године од редног броја 15 до 28 на ранг листи и
31.10.2013. године од редног броја 29 до 42 на ранг листи

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично.

Приликом уписа потребно је приложити:


1.    Извод из матичне књиге рођених
2.    Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
3.    Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
4.    Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
5.    За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 175.000,00 динара.
6.    Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189.

Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису
-    II рата до 1.12.2013. године
-    III рата до 15.02.2014. године
-    IV рата до 30.04.2014. године

Сходно Одлуци о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2013/14 године, који се финансирају из буџета, објављену у Службеном гласнику Републике Србије број 87 од 04.10.2013. године, Факултету је додељено 18 места за студенте који се финансирају из буџета.