Каталог опреме

Пред вама је више од пописа значајније опреме на Фармацеутском факултету. Он представља нашу слику, наше потенцијале у образовању, науци и сарадњи са привредом. Жеља нам је да овај Каталог, поред упознавања садашњих и будућих колега с нашим могућностима, допринесе и нашем бољем међусобном повезивању и сарадњи. Универзитет у Београду, чији смо интегрални део, последње две године налази се на Шангајској листи. Овом успеху допринео је и Фармацеутски факултет са преко 150 објављених радова у међународним часописима током 2012. године. Каталог можете погледати овде.