Обавештење за студенте докторских и специјалистичких академских студија

Обавештавају се студенти докторских академских студија, који су исте уписали школске 2007/08. године, а нису докторирали закључно са 30.09.2013. године, када им сходно члану 94. Закона о високом образовању истиче рок који се одредјује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, да могу поднети молбу декану Факултета проф. др Зорици Вујић и продекану за последипломску наставу и континуирану едукацију проф. др Биљани Антонијевић ради продужетка статуса студента за једну школску годину (2013/14). Продужетак се може тражити на основу одредаба Статута Универзитета у Београду.

Обавештавају се студенти који су докторске академске студије уписали школске 2006/07. године и којима је одобрен продужетак за школску 2012/13. годину, у могућности су, уколико су добили сагласност на предлог теме докторске дисертације од стране Универзитета, да поднесу молбу за продужетак статуса за још једну школску годину (2013/14.). Молба декану и продекану за последипломску наставу и континуирану едукацију у овом случају треба да садржи: датум седнице на којој је донета Одлука Универзитета о давању сагласности на предлог теме докторске дисертације, број одлуке, назив одобрене теме, имена ментора и чланова Комисије. Обавештавају се студенти специјалистичких академских студија, којима закључно са 30.09.2013. године сходно члану 94. Закона о високом образовању, истиче рок који се одредјује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, да могу поднети молбу декану Факултета проф. др Зорици Вујић и продекану за последипломску наставу и континуирану едукацију проф. др Биљани Антонијевић ради продужетка статуса студента за школску 2013/14. годину. Продужетак се може тражити на основу одредаба Статута Универзитета у Београду.

Обавештавају се студенти специјалистичких академских студија, којима закључно са 30.09.2013. године сходно члану 94. Закона о високом образовању, истиче рок који се одредјује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма,и којима је одобрен продужетак за школску 2012/13. годину,да могу поднети молбу декану Факултета проф. др Зорици Вујић и продекану за последипломску наставу и континуирану едукацију прод. др Биљани Антонијевић ради разматрања продужетка статуса студента за школску 2013/14. годину. Молбе се примају преко Архиве Факултета у периоду од 14.10.2013. до 18.10.2013. године.