Награда Универзитету у Београду - Фамацеутском факултету

Поводом међународног дана права јавности да зна Комисија за доделу признања канцеларије Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је 30. септембра 2013. године доделила награду Универзитету у Београду – Фамацеутском факултету за допринос афирмисању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и транспарентности у раду.