Konkurs Фондације mr ph Љубица Војтех Драгићевић и Ing. Оecc. Никола Драгићевић

Расписује се Оглас за доделу две новчане награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оecc. Никола Драгићевић“.

Награда се додељује једном магистру фармације и једном дипломираном економисти који су дипломирали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету и Универзитету у Београду - Економском факултету.

На оглас се могу пријавити кандидати који су дипломирали у школској 2019/2020 години и стекли наведена звања.

Рангирање пријављених кандидата ће бити вршено на основу дужине студирања и остварене просечне оцене студирања. У случају да два или више кандидата имају исту просечну оцену, предност ће имати кандидат слабијег материјалног стања.

Текст конкрса

Формулар за пријаву