Конкурс за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића

Расписује се Конкурс за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радникаУниверзитета у Београду.

Текст конкурса

Пријава за конкурс