Огласи за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана и локала

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке 18. септембра 2020. године расписује оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана, и локала.

Текст огласа за стан погледајте у документу: Оглас за стан

Текст огласа за локал погледајте у документу: Оглас за локал