“Награде Веселина Лучића” за најбоље научно односно стручно остварење

Расписује се конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду.

Одлука о расписивању конкурса

Пријава за конкурс