Конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића

Расписује се Конкурс за доделу 6 (шест)награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радникаУниверзитета у Београду, са групације:

  • природно-математичких наука,
  • техничко-технолошких наука,
  • медицинских наука и
  • друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2019. године.

Текст конкурса