Конкурс за доделу стипендија фондације „нови добротвори универзитета у београду“ за школску 2019/2020 годину

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије за школску 2019/2020 годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:

  • Групације природно-математичких наука,
  • Групације техничко-технолошких наука,
  • Групације медицинских наука,
  • Групације друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити студенти основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Комплетан тексt конкурса можете погледати у документу: Конкурс НД

Формулар пријаве за стипендију: Пријава НД