Студентске размене у Србији - анкета

Позивамо све заинтересоване студенте који су учествовали у програмима међународне размене да попуне упитник ESN мреже (Erasmus Student Network):

Упитник ESN мреже

Ова анкета има за циљ да испита мотивацију студената за учешће у програмима међународне студентске размене, њихова искуства уколико су већ учествовали у таквим програмима, те њихову спремност на улагање у локалну заједницу и намеру за напуштање Србије. Уз податке прикупљене овом анкетом, Еразмус студентска мрежа у Србији и високошколске институције могу ефикасније да усмере активности и тако помогну већем броју студената да донесу информисану одлуку о одласку на размену и да пруже подршку оним студентима који су се на тај корак већ одлучили.

Више о ESN мрежи можете видети овде.