“Награде Веселина Лучића” за најбоље књижевно и научно остварење

Расписује се конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду (одлука) и “Награде Веселина Лучића” за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду (одлука).

 Конкурс за доделу Награде Веселина Луцица за најбоље науцно и књизевно дело објављено у 2018.г, биће објављен и у дневном листу Политика 20.02.2019. године (београдско издање).