Конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:

  • природно-математичких наука
  • техничко-технолошких наука
  • медицинских наука
  • друштвено-хуманистичких наука

На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година. Рок за пријаву је од 10. до 31. децембра 2018. године.

Текст конкурса