Конкурс немачког министарства

Конкурс за пројектну подршку обављен од немачког министарства за развој. Конкурс се обраћа мањим пројектима који могу да допринесу постизању циљева Агенде 2030.

Рок за апликације је 31. јул 2018, а званичну објаву можете наћи у следећем документу: Агенда 2030.

За детаљније информације мозете да се обратите директно немацком представниству ГИЗ у Београду:

господја Магдалена Малес, мagdalenamales@giz.de