Пилот-програм интерне мобилности у Републици Србији

Универзитет у Новом Саду ће у оквиру пилот-програма интерне мобилности у Републици Србији, који је покренула Заједница државних универзитета Србије, омогућити по једном студенту докторских студија са сваког од државних универзитета да током школске 2017/2018. године проведе седам дана на Универзитету ради консултација са наставницима и истраживачима, прикупљања грађе у библиотекама или обављања експеримената у лабораторијама.

Универзитет у Новом Саду ће гостујућим студентима платити повратну возну или аутобуску карту, обезбедити одговарајући смештај у објекту за гостујуће професоре и истраживаче, као и исхрану у ресторану Студентског центра.

Предност имају студенти докторских студија који се баве истраживањима у једној од следећих приоритетних области Центра за стратегијске и напредне студије Универзитета у Новом Саду: нови материјали и нанотехнологије; информационе и телекомуникационе технологије; биотехнологије; пољопривреда и прехрамбене технологије; енергетска безбедност и обновљиви извори енергије; животна средина и одрживи развој; стабилност друштвене заједнице и геополитика.

Јавни позив је отворен до 1. септембра 2018. године. Студијски боравак треба реализовати најкасније до 30. септембра 2018. године. Селекцију кандидата ће вршити посебна комисија Универзитета у Новом Саду.

Пријаве са мотивационим писмом, биографијом кандидата, потврдом матичног универзитета о статусу студента докторских студија и препоруком ментора, треба доставити на e-mail адресу Центра за стратегијске и напредне студије Универзитета у Новом Саду: csns@uns.ac.rs и у штампаном облику, на адресу:

Универзитет у Новом Саду – Центар за стратегијске и напредне студије

Зграда Ректората, Ул. Др Зорана Ђинђића 1

21000 Нови Сад