Програм студентских стипендија компаније ManpowerGroup

Компанија ManpowerGroup креирала је програм студентских стипендија са циљем развоја талента код студената државних универзитета на територији Републике Србије, као један од пројеката усмерених на прославу десетогодишњице пословања у Србији.

Програм под називом „Видимо таленте скривене у вама“ за циљ има финансијску подршку 20 стипендиста различитих факултета, државних универзитета на територији Републике Србије, у распону од 100 до 200 евра месечно, првенствено усмерен на развој талента и вештина сваког појединца.

Конкурс је отворен за студенте друге, треће и четврте године основних студија, чије се школовање финансира из буџета и који су држављани Републике Србије, за следеће групације факултета:

• Факултети друштвено – хуманистичких наука

• Факултети природно-математичких наука

• Факултети медицинских наука

• Факултети уметности

Дефинисани критеријуми за доделу стипендије обухватају следеће:

• Успех на факултету (висина просечне оцене свих положених испита и динамика студирања)

• Социоекономски статус (опис социоекономске ситуације и мотивације за конкурисање)

• Професионални интервју (реализован од стране ManpowerGroup HR консултаната, предвиђен за кандидате који уђу у ужи избор)

За пријаву и додатне информације о програму студентских стипендија „Видимо таленте скривене у вама“ посетите: Видимо таленте скривене у вама.