Конкурси за доделу "Награда Веселина Лучића" за најбоље научно и књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду

Конкурс за доделу "Награде Веселина Лучића" за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду можете преузети овде.

Конкурс за доделу "Награде Веселина Лучића" за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду можете преузети овде.