Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића”

Конкурс за доделу “Наградa Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића”

Оглас Задузбине Миливоја Јовановица и Луке Целовица, за стручне радове студената из области правних и економских наука

за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана бр 17, у згради Задузбине на адреси Андрицев венац бр.12 у Београду.

Текст Огласа је објављен данас 4.12.2017. године у дневном листу "Политика", и можете га погледати у фајлу: текст огласа