Стипендија ИТО фондације за школску 2018/2019 годину

Универзитет у Београду је за своје студенте добио на располагање једну стипендију јапанске фондације ИТО за школску 2018/2019 годину.

Основни услови за одобравање стипендије су следећи:

1. Кандидат мора да буде номинован од стране Универзитета у Београду;

2. Кандидат мора бити држављанин Републике Србије (што доказује Уверењем о држављанству) који намерава да на наставу на одговарајућој институцију у Јапану као студент или истраживач на последипломском нивоу започне од пролећа или јесени 2018. године. Област истраживања није ограничена;

3. Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, а такође и потребу за финансијском помоћи;

4. Кандидат мора по доласку у Јапан као прималац стипендије ИТО фондације присуствовати оријентационом састанку;

* Било би пожељно да кандидат у одређеном степену (''to some degree'') говори и чита јапански, али то није обавезно.

Напомињемо да ће са кандидатима који уђу у ужи избор бити организован разговор, како би кандидати могли добити номинацију Универзитета у Београду.

Овде можете преузети пријавни формулар, водич за пријаву и предлог садржаја активности у форми коју је одредила ИТО фондација. Такође, детаљне информације о самој стипендији и осталој неопходној документацији заинтересовани кандидати могу наћи на сајту Универзитета у Београду: http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

Крајњи рок за достављање комплетне конкурсне документације је 25. септембар 2017. године. Документацију, уз одговарајуће пропратно писмо у коме су наведени контакт подаци кандидата, доставити на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд.

С обзиром на то да се комплетна конкурсна документација номинованих кандидата шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески од стране судског тумача.

Контакт особа:

Љубица Димитријевић
Сектор за међууниверзитетску и међународну сарадњу
Универзитет у Београду
Студентски трг 1
11000 Београд, Србија
Тел. 011/3207455