Конкурс за додељивање награде "Михаило Валтровић" у 2017. години

Награда "Михаило Валтровић" додељује се: музејским радницима за животно дело, музејима и музејским установама за посебни допринос унапређивању и развијању музејске делатности, као и појединцима или ауторском тиму за запажене резултате у стручном раду током једне календарске године. Текст конкураса можете преузети овде.