Конкурс у оквиру академске мобилности Еrasmus+ КА1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета у Грацу

На основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Еrasmus+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета University оf Graz, (Austria), а према договору са партнерском институцијом, отворен је конкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / Outgoing teaching staff / Outgoing non-teaching staff на Univerzity of Graz, (Austria).

Датум почетка пријаве кандидата: 16.01.2017. 00:00

Рок за пријаву кандидата истиче: 28.04.2017. 23:59

Рок за достављање ранг листе Универзитету у Београду истиче: 08.05.2017. 00:00

Пријаве се врше преко сајта: http://mobion.bg.ac.rs/