Стипендије за студенте докторских студија у оквиру међународног TRACT пројекта

TRACT (TRAining in Cancer mechanisms and Therapeutics) је међународни, мултидисциплинарни пројекат (European Union’s Horizon 2020 research & innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 721906.) који обезбеђује стипендије за докторске студије.

Рок за подношење пријаве је 31. децембар 2016. године.

Заинтересовани више информација могу прочитати овде, као и на следећим линковима:

http://www.unisi.it/unisilife/notizie/progetto-tract-training-cancer-mechanisms-therapeutics

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/fgDetails/105563