Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Текст Конкурса

Образац пријаве на Конкурс