КОНКУРС ЗА БОРАВАК У ИСТРАЖИВАЧКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ У ФРАНЦУСКОЈ

2016. године Амбасада Француске и Француски институт у Србији чине додатне напоре како би подржали француско-српске пројекте сарадње у контексту борбе против климатских промена и њених последица на здравље и добробит становништва: повећање температуре и атмосферског загађења, промене биолошке разноврсности, вегетације и пољопривредне производње, појава нових болести... Како разумети утицај климатских промена на здравствено стање становништва узимајући у обзир инеракције између климе, енергије, биодиверзитета и здравља?Како у будућности прилагодити здравствену политику?

Лекари, истраживачи и државне институције заједно покушавају да нађу решења и усвоје стратегију за будућност.

У том контексту Амбасада Француске и Француски институт одлучили су да доделе неколико стипендија кратког боравка за српске истраживаче који желе да бораве у истраживачкој лабораторији у Француској у периоду од 15. августа 2016. до 31. децембра 2016.

Трајање боравка у Француској је од 2 до 4 недеље. Боравак се не може пренети у 2017. годину. Стипендија покрива трошкове живота, смештаја и осигурања.

www.institutfrancais.rs

vesna.adamovic@institutfrancais.rs