Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената

Универзитет у Београду расписао је Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2012. годину. У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, Универзитет у Београду сваке године додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години.

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.

Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на wеб сајту Универзитета.

Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. мај текуће године.

У прилогу сваког рада доставља се запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон. Радови се достављају у штампаној и електронској форми -непотписани, са шифром и кратком стручном оценом рада. У прилогу рада је потребно доставити затворену коверту на којој је назначена шифра рада, а у којој су подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски програм, контакт адреса и телефон. Радови се предају у стампаној и електронској форми. Потребно је прилозити и кратку струцну оцену рада.

Молимо Вас да потребну документацију доставите на архиву Факултета најкасније до 14. маја.