Конкурс привредне коморе Београда

Привредна комора Београда је објавила конкурс за доделу годишњих награда за докторске дисертације, магистарске тезе, мастер радове и дипломске/завршне радове студената факултета и високих школа струковних студија, у школској 2013/2014. години (радови одбрањени у периоду од 1.10.2013. до 30.09.2014.године).

Детаљно обавештење можете наћи на: http://www.kombeg.org.rs/