Kонкурс за доделу Годишњих награда у области проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења

Позивамо Вас да се пријавите на конкурс за доделу Годишњих награда у области проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења. Предмет конкурса су решења која су остварена у периоду 1. октобар 2013. до 30. септембар 2014. године и која су примењена или се могу применити у привреди Београда.

Правилник о условима за доделу награда за најбоље проналаске, дизајнерска решења и техничка унапређења, можете преузети са интернет странице Привредне коморе Београда

http://www.kombeg.org.rs .

Предлоге треба припремити према садржају пријаве за доделу Годишњих награда Привредне коморе  Београда датог у прилогу овог дописа, и заједно са попуњеним формуларом за податке о ауторима, доставити на адресу

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА 

Центар за екологију

- за награду Коморе -

11000 Б Е О Г Р А Д

Кнеза Милоша 12

најкасније до  28. јануара 2015. године.

Избор најбољих и најуспешнијих проналазака, дизајнерских решења и техничких унапређења обавиће Жири Привредне коморе Београда, у чијем саставу се налазе еминентни стручњаци из различитих области.

За детаљније информације можете се обратити тел. 2641-355, локал 113 или путем ел. поште:

  inovacije@kombeg.org.rs