Конкурс за избoр студента проректора за академску 2014/15. годину.

Студентски парламент Универзитета у Београду, расписао је Конкурс за избор студента проректора за академску 2014/15. годину.

Више информација о конкурсу можете погледати овде.