Конкурс Задужбине Андрејевић

Задужбина Андрејевић

21. новембар 2013. године

ОТВАРА XXXVII КОНКУРС 

за објављивање приређених докторских, магистарских, специјалистичких радова, и научних студија

и

XII КОНКУРС

за објављивање приређених мастер радова.

Конкурси трају до 24. децембра 2013. године.

Конкурсни материјал може се добити у Задужбини или преузети на сајту

www.zandrejevic.rs (опција конкурси)

Задужбина Андрејевић

11116 Београд, Држићева 11

тел: 011/3862-430 и 2403-820

имејл: zandrejevic@gmail.com

1100+ научних монографија