Обавештење о одржавању приступног предавања кандидата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област ботаника

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА КАНДИДАТА ПО  РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БОТАНИКА НА ФАРМАЦЕУТСКОМ    ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Обавештавамо све заинтересоване да ће се приступно предавање кандидата по расписаном конкурсу за избор у звање једног доцента за ужу научну област Ботаника на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду одржати у сали А 101, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ул. Војводе Степе 450, дана 20.11.2020. године са почетком у 10,00 часова.

Тема приступног предавања је: „Фамилије биљака значајне за фармацију: Соланацеае, Борагинацеае и Ламиацеае“.

Пријављени кандидат у својству предавача је :

  1. Др сц. Данило Стојановић, који ће своје излагање почети у 10,00 часова

пред Комисијом у саставу:

  1. Др сц. Бранислава Лакушић, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  2. Др сц. Виолета Славковска, ванредни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Пеђа Јанаћковић,  редовни професор, Универзитет у Београду-Биолошки факултет

Приступно предавање је јавно.

У Београду, 12.11.2020. године

 

                                                                           Из Одсека за правне и опште послове

                                                            Фармацеутског факултета Универзитета у Београду