Одбрана докторске дисертације (Весна Вуковић-Дејановић)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата мр сци фарм. Весне Вуковић-Дејановић, под насловом: 

 Испитивање маркера инфламације пентраксина 3, циклофилина А и хепарин-везујућег епидермалног фактора раста код болесника са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом“

   

Јавна одбрана је заказана за среду 07.10.2020. године у 11 часова у амфитеатру 4, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  

  1. Проф.др Наташа Богавац-Станојевић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  2. Проф.др Александар Н. Нешковић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Медицински факултет 
  3. Доц.др Марија Здравковић, доцент, Универзитет у Београду – Медицински факултет 
  4. Проф.др Јелена Котур-Стевуљевић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет