Одбрана докторске дисертације (Милица Ћулафић)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл.фармацеута Ћулафић Милице, под насловом: 

Значај биохемијских параметара у диференцијацији неалкохолног стеатохепатитиса и процена исхода терапије и адхеренце, при примени метформина и пентоксифилина“.

Јавна одбрана је заказана за понедељак 28.09.2020. године у 11 часова у амфитеатру А2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу: 

  

  1. Проф.др Сандра Везмар Ковачевић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  2. Проф.др Ђорђе Ћулафић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Медицински факултет 
  3. Проф.др Бранислава Миљковић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  4. Проф.др Виолета Допсај, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет 
  5. Проф.др Драган Томић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет, Ургентни центар, Клинички центар Србије