Одбрана докторске дисертације (Наташа Бубић Пајић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл.фарм. Наташе Бубић Пајић, под насловом:

Хемијски и физички појачивачи дермалне испоруке слабо растворљивих лековитих супстанци: упоредна испитивања микроемулзија, чврстих и растворљивих микроигала

Јавна одбрана је заказана за четвртак 16.07.2020. године у 12,30 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Снежана Савић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Соња Вучен, доцент, ментор, Универзитет у Корку – Фармацеутски факултет
  3. Доц.др Ивана Пантелић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Проф.др Ранко Шкрбић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци – Медицински факултет