Одбрана докторске дисертације (Милица Драшковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата магистра фармације Драшковић Милице, под насловом:

„Формулација и карактеризација орално-дисперзибилних фармацеутских облика са високим уделом лековитих супстанци: допринос механистичком разумевању система“

Јавна одбрана је заказана за понедељак 29.06.2020. године у 13 часова у амфитеатру 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Јелена Паројчић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Доц.др Ивана Алексић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Весна Радојевић, редовни професор, Универзитет у Београду – Технолошко-металрушки факултет