Одбрана докторске дисертације Бојанин Драгане

Обавештавам Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл.фармацеута-медицинског биохемичара Бојанин Драгане, под насловом:

Рани липидни и инфламаторни маркери атеросклерозе код деце са типом 1 дијабетес мелитуса: утицај метаболичке контроле и коморбидитета

Јавна одбрана је заказана за понедељак 29.06.2020. године у 12 часова у амфитеатру 3, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Весна Спасојевић-Калимановска, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Јелена Векић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Ана Нинић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Др Татјана Миленковић, научни сарадник, Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић, Београд