Одбрана докторске дисертације (Урош Чакар)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл.фармацеута Чакар Уроша, под насловом:

Полифенолни састав и антиоксидативна својства воћних вина и њихов утицај на ензимске системе ин витро".

Јавна одбрана је заказана за суботу 13.06.2020. године у 12,30 часова у амфитеатру 1, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Брижита Ђорђевић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Александар Петровић, доцент, ментор, Катедра за технологију врења и конзервирање, Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет
  3. Проф.др Иван Станковић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет