Одбрана докторске дисертације (Милена Ковачевић)

Обавештавамо научну и стручну јавност су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата магистра фармације Ковачевић Милене, под насловом:

„Процена учесталости и предиктора клинички значајних лек-лек интеракција и њихов утицај на исходе терапије пацијената са кардиоваскуларним обољењима“

Јавна одбрана је заказана за среду 10.06.2020. године у 15 часова у амфитеатру 2, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Бранислава Миљковић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Сандра Везмар Ковачевић, редовни професор Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др сц. Славица Радовановић, виши научни сарадник, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“
  • Проф.др Предраг Стевановић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“