Одбрана докторске дисертације (Драгана Тотошковић)

Обавештавамо Вас да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипломирани фармацеут-медицински биохемичар Драгана Тотошковић, под насловом:

„ Значај биохемијских маркера и морфометријских карактеристика леукоцита у лабораторијској дијагностици субклиничког дефицита витамина Б12“„
.
Јавна одбрана је заказана за петак 28.02.2020. године у 11 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Виолета Допсај, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Драгомир Марисављевић, редовни професор Универзитет у Београду – Медицински факултет
  3. Проф.др Душко Мирковић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет