Одбрана докторске дисертације (Јована Јанковић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата магистра фармације Јоване Јанковић, под насловом:

„ Формулација и карактеризација получврстих самомикроемулгујућих система као потенцијалних носача нове генерације за пероралну примену ацикловира“„

Јавна одбрана је заказана за петак 07.02.2020. године у 12 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Љиљана Ђекић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Марија Приморац, реодни професор у пензији, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Љиљана Соломун, научни саветник, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Проф.др Александар Рашковић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду – Медицински факултет