Одбрана докторске дисертације (Соња Јоксимовић)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл. Фармацеута-медицинског биохемичара Соње Јоксимовић, под насловом:

„ Испитивање улоге калцијумових канала Т-типа у анималном моделу пост-инцизионог бола“„

Јавна одбрана је заказана за петак 31.01.2020. године у 10 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Радица Степановић-Петровић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Слободан Тодоровић, редовни професор, ментор, Одељење анестезиологије Медицинског факултета Универзитета у Колораду, САД
  • Проф.др Маја Томић,ванредни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Проф.др Соња Вучковић, редовни професор, Катедра за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  • Доц.др Ана Мицов, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет