Одбрана докторске дисертације (Јелица Вучићевић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл. фармацеута Јелице Вучићевић, под насловом:

„ Хеминформатичка анализа, дизајн и испитивање проапоптотске активности нових лиганада имидазолинских рецептора„

Јавна одбрана је заказана за петак 10.01.2020. године у 11 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  • Проф.др Катарина Николић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др.сц Невена Вељковић, научни саветник, ментор, Институт за нуклеарне науке - Винча
  • Проф.др Даница Агбаба, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  • Др.сц Татјана Срдић-Рајић, научни саветник, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд