Одбрана докторске дисертације (Нада Милен)

Обавештавамо научну и стручну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл. фармацеута Наде Милен, под насловом:

 Развој мултидимензионалног модела за предвиђање и контролу циљног профила квалитета таблета израђених поступком влажне гранулације".

Јавна одбрана је заказана за уторак 24.12.2019. године у 10 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Светлана Ибрић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Јелена Ђуриш, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Др сц. Бранка Грујић, научни сарадник, Галеника а.д., Београд
  4. Проф.др Александар Ковачевић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука