Одбрана докторске дисертације (Сандра Владимиров)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата магистра фармације-медицинског биохемичара Владимиров Сандре, под насловом:

Испитивање биомаркера хомеостазе холестерола и метаболизма витамина Д код пацијената са колоректалним карциномом

Јавна одбрана је заказана за уторак 17.12.2019. године у 16 часова у свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Весна Спасојевић-Калимановска, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Проф.др Александра Зељковић, ванредни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Зорана Јелић-Ивановић, професор емеритус, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Проф.др Братислав Трифуновић, ванредни професор, Универзитет одбране у Београду – Војномедицинска академијa