Одбрана докторске дисертације (Тања Илић)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата дипл.фармацеута Тање Илић, под насловом:

Микро- и наноструктурирани емулзиони системи на бази полихидроксилних сурфактаната за испоруку ацеклофенака у/кроз кожу применом хемијских појачивача пенетрације и микроигала

Јавна одбрана је заказана за понедељак 23.12.2019. године у 13,30 часова у Свечаној сали, на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, Војводе Степе 450, пред Комисијом у саставу:

  1. Проф.др Снежана Савић, редовни професор, ментор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  2. Доц.др Ивана Пантелић, доцент, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  3. Проф.др Мирослав Савић, редовни професор, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
  4. Доц.др Душан Шкиљевић, доцент, Универзитет у Београду – Медицински факултет