Одбрана докторске дисертације (Оливера Лаврич)

Обавештавамо стручну и научну јавност да су се стекли  услови за јавну одбрану докторске дисертације кандидата Оливере Лаврич, под насловом:

Фармацеутски развој таблета са пулсним ослобађањем карведилола техникама електропредења и облагања компресијом“

Одбрана је заказана за понедељак, 28.10.2019. године, у 13.30 часова, у Свечаној сали на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету, пред комисијом у саставу:

 

  1. Проф. др Светлана Ибрић, редовни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, ментор;
  2. Проф. др Јелена Ђуриш, ванредни професор, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет, ментор;
  3. Проф. др Весна Радојевић, редовни професор, Универзитет у Београду- Технолошко-металуршки факултет